object991492429

 

ผงโกโก้ Soidao Process

 

  เป็นผงโกโก้ที่ผ่านกระบวนการหมักบ่มแบบพิเศษในระบบของ Soidao Process โดยการคัดเลือกจุลินทรีย์มีประโยชน์บางชนิดเพื่อสร้างกลิ่นหอม นุ่มนวล ลดความขมของโกโก้ และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้เมล็ดโกโก้

 

 ตามปกติแล้วในผงโกโก้ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแบบ Dutch Process ทั่วไป จะมีค่าต้านอนุมูลอิสระ ORAC 40,200  mmolesTE ในขณะที่พบว่า ผงโกโก้ ที่ผ่านกระบวนการหมักแบบ  Soidao Process มีค่าต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นถึง 4.5  เท่า โดยมีค่า ORAC 179,928 mmolesTE

 

image007

ที่มา : https://www.superfoodly.com/orac-value/chocolate-dutched-powder/

image009

image011

 

  เมื่อนำผงโกโก้ จำนวน 10 กรัม ชงในน้ำร้อน ปริมาณ 90 มล. (ความเข้มข้น 10%) โดยชงละลายในน้ำที่อุณหภูมิแตกต่างกัน คือ 50, 80 และ 100 องศาเซลเซียส  พบว่ามีการลดลงของค่าต้านอนุมุลอิสระ ORAC เล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิในการชงสูงขึ้น  คือ 16,307,  15,337 และ 15,296 mmolesTE ตามลำดับ

image013

image017

image015

 

ซึ่งหมายความว่า เมื่อเทียบแล้ว การทานโกโก้ Soidao Process  1 แก้ว (ใช้ผงโกโก้ 20 ก.)  จะได้ค่าต้านอนุมูลอิสระ เทียบเท่าการทานไวน์แดงถึง  18 แก้ว (50 มล.) เลยทีเดียว 

image019